ROT-avdrag

Med rotavdraget betalar du som har villa, bostadsrätt eller sommarstuga endast 70 procent av arbetskostnaden,
detta förutsätter att huset har stått i minst fem år från färdigställande, annars medges ROT ej.

Rotavdraget har ett tak på 50 000 kronor per person och år. Är ni två ägare till bostaden har ni möjlighet att dra av upp till 100 000 kronor. Avdraget kan inte vara större än skatten du faktiskt betalar under året.

 

Räkneexempel:

Arbetskostnad:  20 000 kr

Material:  3 000 kr

ROT:  –6 000 kr

Du betalar:  17 000 kr

 
 

För mer information, besök skatteverkets hemsida